Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

İŞLETMELER İÇİN STRATEJİK YÖNETİMİN ÖNEMİ

 

Elimizde büyük bir ordumuz olduğunu varsayalım ve biz bu ordumuzla rakip bir orduya karşı savaşmaya gidiyoruz. Elbette ki biz bu ordunun komutanıyız. Ordumuz çeşitli birimlerden oluşmakta. Bunlar : Atlılar, yayalar, okçular, zırhlılar, topçular, mancınıklar, duvar yıkıcılar, sağlıkçılar, ahçı ve yamaklar, üst düzey komutanlar vb... birimlerden oluşmakta. Ordumuzun genelini bir sistem olarak düşünürsek, bu saydıklarımızı da alt sistem olarak nitelendirebilmemiz mümkündür. Eğer tüm bu birlikleri karışık olarak düşmanın üzerine gönderirsek yani alt sistemleri kendi aralarında guruplandırmazsak, o vakit düşman ordu sayıca bizden az bile olsa bize üstünlük sağlama şansını elde etmiş olacaktır. Ayrıca savaşı gerçekleştireceğimiz alanın coğrafi özelliklerini iyi bilmiyorsak bu da bize eksi puan getirecektir. Kendi ordumuzun ve rakip ordunun iyi bir analizini yapmadan hamle yapmamızda sonumuzu hazırlayacak önemli etkenlerden bir başkası olacaktır. Tüm bunlar göz önüne alındığında eğer düşmana karşı iyi bir strateji geliştirememişsek sonumuzun pek de parlak olmayacağı açıkça ortadadır.

Yukarıda ki örneğimizde olduğu gibi işletmeleri de birer orduya benzetirsek işletme departmanları da orduyu oluşturan alt sistemler olacaklardır. Çevre faktörleri, mücadele edeceğimiz savaş alanını, düşman orduları ise rakip işletmeleri temsil etmektedir. Tabi ki biz ekonomik ortamlarda ticari rekabet içerisindeyken savaş nağraları atmıyoruz. Fakat stratejinin anlaşılabilmesi için onun doğduğu yer olan savaş alanlarından daha güzel bir örnek de aklıma gelmiyor doğrusu.

İşletmemiz açısından stratejinin öneminin ne kadar büyük olduğu kuşkusuz tartışma kabul etmez bir gerçektir. Strateji işletmeye yön verecek ve onu rakipleri karşısında üstün duruma taşıyacak bir unsurdur. Fakat stratejinin çok katı olmaması gerekmektedir. Ordu örneğimize dönersek : Eğer yaptığımız strateji savaş esnasında kolayca değiştirilemeyecek türdeyse veya alternatif stratejiler hazırlanmamışsa ozan düşmanın değişik hamlelerine veya değişik stratejilerine karşı hareketsiz ve savunmasız kalmamız içten bile değildir. Bu yüzden alternatif stratejiler geliştirmeli ve her türlü duruma karşı hazırlıklı olmalıyız.

İşletmelerin en büyük düşmanlarından bir tanesi olan enflasyona karşı geliştirebileceğimiz stratejiler hayatta kalmamızı sağlayacaktır. İşletmenin dönem başında belirleyeceği stratejilerde enflasyonda hesaba katılmalı ve buna göre çeşitli tedbirler alınmalıdır. Örneğin mamul üretim hattının esnek olması ve ekonomik duruma göre, ufak değişikliklerle yeni yada değişik mamullerin üretilebilmesi bir strateji olarak geliştirilebilir.

Kısacası strateji her işletmenin sahip olması gereken; teknolojik, ekonomik, demografik, politik, kültürel ve sosyal etmenlere bağlı olarak değişkenlik arz eden bir kavramdır. İşletmeler stratejilerini belirlerken saydığımız bu etmenlerin yanı sıra kendi analizlerini ve rakiplerinin analizlerini de iyi yapmalıdırlar. Fırsatları kollamalı, tehlikelerden kaçınmalıdırlar. Özellikle de enflastyonist ortamda, iyi bir stratejiye sahip olmanın gerekliliği daha da artmaktadır. Ve bu stratejinin esnek olması işletme açısından bu tür ekonomik ortamlarda önemini daha da artırmaktadır.

 

HAKAN KAYA